logo


-©Yannis Aggelakos-©KURT WINNER-©Hellenic Film Commission-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Dimitris Xenakis-©Dimitris Xenakis-©Dimitris Xenakis-©Dimitris Xenakis-©Konstantina Stamou-©Anna Kontovounissios-©Konstantina Stamou-©Athanasios  Sotirakoglou-©CHRISTINA KESESIDOU-©Costas Tsirgiotis-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Ivana  Dukcevic-©Hellenic Film Commission-©CHRISTINA KESESIDOU-©Anna Kontovounissios-©CHRISTINA KESESIDOU-©SIMOS KOREXENIDIS-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Hellenic Film Commission-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou

Greek Film Centre

Member of:
EUFCN - European Film Commission Network        AFCI - Association of Film Commissioners International

© 2017 -20 Greek Film Centre - Hellenic Film Commission