logo


-©Yannis Aggelakos-©Athena Spiliotopoulou-©Ivana  Dukcevic-©Ivana  Dukcevic-©SIMOS KOREXENIDIS-©Elena Papakosta-©SIMOS KOREXENIDIS-©SIMOS KOREXENIDIS-©SIMOS KOREXENIDIS-©SIMOS KOREXENIDIS-©SIMOS KOREXENIDIS-©Costas Tsirgiotis-©Nikoletta Gourgouli-©Hellenic Film Commission-©Anastasia Fraghia-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou

Greek Film Centre

Member of:
EUFCN - European Film Commission Network        AFCI - Association of Film Commissioners International

© 2017 -20 Greek Film Centre - Hellenic Film Commission