logo


-©Alexandros Maragos-©Stelios Kazazis-©Hellenic Film Commission-©Maria Avramidou-©Maria Avramidou-©Maria Avramidou-©Yanis Politov-©mark britton-©mark britton-©VASILIOS ROUMELIOTIS-©VASILIOS ROUMELIOTIS-©VASILIOS ROUMELIOTIS-©Stephen Fleming-©Adam Charlebois-©james gardiner-©james gardiner-©james gardiner-©james gardiner-©james gardiner-©james gardiner-©Hellenic Film Commission-©mark britton-©Ivana  Dukcevic-©Ivana  Dukcevic-©Ivana  Dukcevic-©Ivana  Dukcevic-©Mark Rix-©Mark Indig-©Mark Indig-©Mark Indig-©mark britton-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©nick Pamlidis-©Jeffrey Sofroniou-©Jeffrey Sofroniou-©Jeffrey Sofroniou-© Panos Poseidon Papakonstantinou-©mark britton-©Hellenic Film Commission-©Maria Avramidou-©Ivana  Dukcevic-©Mark Indig-©Vassiliki Kotzia-©Vassiliki Kotzia-©Vassiliki Kotzia-©Vassiliki Kotzia-©Vassiliki Kotzia-©Hellenic Film Commission-©Costas Tsirgiotis-©mark britton-©Hellenic Film Commission-©Maria Avramidou-©Jeffrey Sofroniou-©Katerina  Aggeli -©Corinne Mano-©nick Pamlidis-©Nikoletta Gourgouli-©mark britton-©mark britton-©mark britton-©Hellenic Film Commission-©nick Pamlidis-©THEODOROS THOMADAKIS-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Manolis Kritsotakis-©Δομινίκη  Μπαρνευ-©Anastasia Eleni Rassia-©Anastasia Eleni Rassia-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Athena Spiliotopoulou-©Hellenic Film Commission-©Hellenic Film Commission-©Athena Spiliotopoulou

Greek Film Centre

Member of:
EUFCN - European Film Commission Network        AFCI - Association of Film Commissioners International

© 2017 -20 Greek Film Centre - Hellenic Film Commission